Kvalitetspolicy

Vi har ett ansvar för att våra uppdrag utförs med rätt kvalitet vilket kräver att alla bidrar med sitt kunnande i alla led i organisationen.

En nöjd kund skapar referenser och möjligheter för verksamheten att bedrivas vidare.

Vi har fem huvudmål när det gäller kvalitet:

  • Vi levererar våra produkter enligt överenskomna tider
  • Vi levererar våra produkter med rätt kvalitet
  • Vi levererar våra produkter med rätt kostnad
  • Vi respekterar kundernas och marknadens förväntningar
  • Vi skall arbeta efter utvecklade kvalitetssystem för att leva upp till kundernas förväntningar