Murning och putsning

Vi utför mur- och putsarbeten både interiört och exteriört. Med material som cement, lättklinker, betongsten och tegelmurar vi trappor, kakelugnar och öppna spisar. Vi putsar fasader och hussocklar efter önskemål om struktur och färg med ett resultat som är både hållbart och estetiskt tilltalande. Med vår kompetens ser vi möjligheter.