Betonghåltagning

Vi utför håltagning, sågning samt bilning i betongkonstruktioner och liknande konstruktioner, personal med mångårig erfarenhet och med moderna maskiner borgar för ett effektivt resultat.

Vi lämnar prisuppgifter på begäran. Arbetena utförs på fast pris eller enligt gällande prislista.

Arbetsmiljön är viktig i samband med denna typ av arbete där det förekommer både damm, buller, risk för ras samt tunga lyft, inför varje uppdrag utför vi riskbedömningar och bereder dom risker som är aktuella, detta delges kunden innan arbetets start.

Vi har genomfört uppdrag åt en mängd uppdragsgivare, referenser lämnas på begäran.