Betonghåltagning

Vi utför sågning, bilning samt håltagning i betong och liknande konstruktioner, personal med mångårig erfarenhet och med moderna maskiner borgar för ett effektivt resultat.

Vi lämnar prisuppgifter på begäran. Arbetena utförs på fast pris eller enligt gällande prislista.

Arbetsmiljön är viktig i samband med denna typ av betongarbete där det förekommer både damm, buller, risk för ras samt tunga lyft, inför varje uppdrag utför vi riskbedömningar och bereder de risker som är aktuella, detta delges kunden innan vi påbörjar arbetet.

Vi har genomfört betongarbeten åt en mängd uppdragsgivare och referenser kan lämnas på begäran.