Arbetsmiljöpolicy

Vi skall i vår verksamhet minimera riskerna i arbetsmiljön och har därför en tydlig arbetsmiljöpolicy. Vi skall följa eller överträffa de lagar, föreskrifter och normer som gäller för branschen.

Våra anställda skall trivas och utvecklas i arbetet. Våra arbetsplatser skall vara ”säkra arbetsplatser” med god ordning.

Vi skall skapa förutsättningar för alla anställda att kunna komma hem friska och hela efter arbetsdagens slut.

En öppen attityd och diskussioner med samtliga berörda i projekten skapar möjlighet för en god arbetsmiljö.

I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det åligger alla anställda att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och att åtgärda och/eller rapportera dessa.

Inför varje nytt uppdrag, nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna ges hög prioritet. Detta skall ske i samverkan med alla anställda.

Arbetskläder skall vara enhetliga med företagets logotype och varje anställd skall bära företagslegitimation.