Affärsidé

Vi skall genom personligt engagemang och brett kunskapsområde hos alla medarbetare ge våra kunder ett bestående intryck av att vi har utfört våra åtaganden med stor entusiasm och rätt kvalitet.

Goda relationer till våra kunder skall resultera i trygghet och förtroende.

Nybergs Bygg & Måleri skall vara en trygg arbetsgivare med utrymme för våra anställda att utvecklas och verka i sina respektive roller. Våra anställda skall också känna engagemang och arbetsglädje genom att vi har en öppen och ärlig relation samt genom att få förtroende för eget ansvar.

Trygghet och förtroende hos våra kunder samt engagemang och arbetsglädje hos våra anställda gör Nybergs Bygg & Måleri till en trygg arbetspartner och arbetsgivare vilket skapar möjlighet till en långsiktig sysselsättning samt en god ekonomisk stabilitet.